Volume 2
1982

CUVÂNTUL RECTORULUI UNIVERSITATII
V. BARBU
      [PDF]
 
GRADINA BOTANICA A UNIVERSITATII „AL. I. CUZA” IASI, REALIZARI SI PERSPECTIVE
M. LEOCOV
      [PDF]
 
DR. ANASTASIE FATU CTITORUL PRIMEI GRADINI BOTANICE DIN ROMÂNIA
M. LEOCOV
      [PDF]
 
RETROSPECTIVA DIN VIATA BOTANISTILOR CARE AU CONDUS DESTINELE GRADINII BOTANICE DIN IASI (1856-1981)
I. RESMERITA
      [PDF]
 
ACTIVITATEA STIINTIFICA A BOTANISTULUI OCTOGENAR DR. ING. CONSTANTIN ZAHARIADI
TR. I. STEFUREAC, E. TOPA
      [PDF]
 
CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA ISTORICULUI GRADINII BOTANICE DIN IASI
MARIA LAZAR
      [PDF]
 
COLECTIILE DE PLANTE EXOTICE CULTIVATE ÎN SERELE GRADINII BOTANICE DIN IASI
MARIA LAZAR
      [PDF]
 
SECTORUL TAXONOMIC (CONCEPTIE DE ORGANIZARE, FOND DE PLANTE)
E. TOPA, RODICA RUGINA
      [PDF]
 
SECTORUL BIOLOGIC AL GRADINII BOTANICE IASI
C. D. TABACARU
      [PDF]
 
ÎMBOGATIREA NUMARULUI DE TAXONI DIN SECTORUL ORNAMENTAL - GRADINA BOTANICA IASI
PROFIRA VIDRASCU, M. LEOCOV
      [PDF]
 
PLANTE MEDITERANEENE CULTIVATE ÎN SECTIA FLORA GLOBULUI DIN CADRUL GRADINII BOTANICE IASI
GEORGETA TEODORESCU
      [PDF]
 
OBSERVATII ASUPRA UNOR PLANTE DE STÂNCARIE, CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA DIN IASI
ANGELA TONIUC
      [PDF]
 
SECTORUL DIDACTIC EXPERIMENTAL AL GRADINII BOTANICE DIN IASI
ANGELA TÂRDEA, I. OSTACIUC
      [PDF]
 
COMPORTAREA UNOR SOIURI DE TRANDAFIRI DIN GRADINA BOTANICA IASI
I. OSTACIUC
      [PDF]
 
SPECII ALE GENULUI COTONEASTER CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA DIN CLUJ-NAPOCA SI IMPORTANTA LOR ORNAMENTALA
A. FAZACAS
      [PDF]
 
UNELE CONSIDERATIUNI GEOMORFOLOGICE SI CLIMATOLOGICE PRIVIND ROZARIUL GRADINII BOTANICE DIN BUCURESTI
LIUBOVI TIPA
      [PDF]
 
COLECTIA DE PLANTE ACVATICE TROPICALE CULTIVATE LA GRADINA BOTANICA DIN BUCURESTI SI UNELE CONSIDERATII ECOLOGICE ASUPRA ACESTORA (I)
MARIA CONSTANTINESCU
      [PDF]
 
UNELE ASPECTE ALE ÎNFIINTARII SECTORULUI „FITOGEOGRAFIA OLTENIEI” ÎN GRADINA BOTANICA A UNIVERSITATII DIN CRAIOVA
GH. POPESCU
      [PDF]
 
ENUMERAREA PLANTELOR LEMNOASE EXOTICE SI AUTOHTONE CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA DIN CRAIOVA
GH. POPESCU, STELUTA TUTA, GH. FULGA
      [PDF]
 
GRADINA BOTANICA DIN SAINT - TRIPHON (ELVETIA)
ANGELA TONIUC, A. DUFOUR
      [PDF]
 
GRADINILE BOTANICE, CULTURILE EXPERIMENTALE SI ROLUL LOR ÎN CLASIFICAREA RATIONALA A SPECIILOR
C. ZAHARIADI
      [PDF]
 
SORTIMENTUL DE PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE DIN COLECTIILE GRADINILOR BOTANICE
G. RÁCZ, ELISABETA RÁCZ-KOTILLA
      [PDF]
 
ROLUL GRADINILOR BOTANICE ÎN EDUCATIA ECOLOGICA SI ÎN CONSERVAREA NATURII
I. RESMERITA, I. T. TARNAVSCHI
      [PDF]
 
ROLUL GRADINILOR BOTANICE ÎN CONSERVAREA SPECIILOR DE PLANTE RARE
SILVIA MIHAILESCU-FIREA, ANDREEA CULEANU-DANESCU
      [PDF]
 
ROLUL GRADINILOR BOTANICE ÎN CONSERVAREA GENOFONDULUI MONDIAL SI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA „EROZIUNII GENETICE”
V. SORAN
      [PDF]
 
PARCUL DENDROLOGIC, PADUREA COMUNALA SI ASPECTE ALE URBANIZARII LOCALITATII TIBANESTI - IASI
I. A. LUPU, P. LUCA, E COGEAN
      [PDF]
 
PLANTELE LEMNOASE DIN PARCUL DENDROLOGIC MACEA
P. COVACI
      [PDF]
 
ASPECTE PRIVIND ACLIMATIZAREA SI ÎMBOGATIREA COLECTIILOR DE SPECII LEMNOASE ÎN ARBORETUMURILE HEMEIUSI SI DOFTEANA, JUDETUL BACAU
ANA MIHALACHE
      [PDF]
 
5.000 DE PLANTE UTILE
V. MOVILEANU, C. D. TABACARU
      [PDF]
 
MICROMICETE DIN GRADINA BOTANICA A UNIVERSITATII "AL. I. CUZA" DIN IASI. NOTA V.
M. MITITIUC
      [PDF]
 
BRIOFITE IDENTIFICATE ÎN GRADINILE BOTANICE UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA
TR. I. STEFUREAC
      [PDF]
 
VEGETATIA MUSCINALA DIN REZERVATIA NATURALA REPEDEA - IASI
GH. MIHAI
      [PDF]
 
CONTRIBUTII FLORISTICE ÎN REZERVATIA NATURALA „MOVILA LUI BURCEL” MICLESTI (VASLUI)
C. DOBRESCU, M. LEOCOV
      [PDF]
 
VEGETATIA REZERVATIEI FORESTIERE „HUMOSU“ DIN DEALUL MARE - HÂRLAU
C. BURDUJA, GH. MIHAI, I. SÂRBU
      [PDF]
 
VEGETATIA MASIVULUI PADUROS „RUNC” (JUDETUL BACAU)
C. BURDUJA, I. SÂRBU, RODICA RUGINA
      [PDF]
 
CERCETARI FITOCENOLOGICE ASUPRA PINETELOR DIN BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI RÂMNICU SARAT
C. BURDUJA, N. STEFAN
      [PDF]
 
VEGETATIA ACVATICA SI PALUSTRA DIN IAZURILE DE PE VALEA GURGUIATA – PLOPI (JUD. IASI)
D. MITITELU
      [PDF]
 
GRUPE ECOLOGICE DE PLANTE DIN PAJISTILE BAZINULUI RÂULUI SUCEAVA
T. CHIFU, N. STEFAN
      [PDF]
 
VEGETATIA DIN BAZINUL RÂULUI SUCEAVA (V)
N. STEFAN, TH. CHIFU
      [PDF]
 
CERCETARI FITOCENOLOGICE ASUPRA PADURILOR DE SILVOSTEPA DIN BAZINUL CHINEJII (JUD. GALATI)
I. SÂRBU
      [PDF]
 
CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA TAXONOMICA, COROLOGICA SI FITOCENOLOGICA A FAGULUI DIN SPATIUL PERICARPATIC AL MOLDOVEI
C. BURDUJA, I. SÂRBU, I. A. LUPU
      [PDF]
 
REFLECTAREA INFLUENTELOR SUDICE SI ESTICE ÎN FLORA SI VEGETATIA DE LA CURBURA CARPATILOR
V. CIOCÂRLAN
      [PDF]
 
SISTEMUL FILOGENETIC AL PRINCIPALELOR GRUPE DE PLANTE
V. CIOCÂRLAN
      [PDF]
 
HERBARELE STIINTIFICE SI APLICAREA LEGII NR. 63/1974. PENTRU OCROTIREA PATRIMONIULUI CULTURAL
C. VÁCZY
      [PDF]
 
UNELE ASPECTE ALE EMBRIOLOGIEI LA NUC ÎN RELATIE CU TAXONOMIA FAMILIEI JUGLANDACEAE
TR. I. STEFUREAC, C. D. TABACARU
      [PDF]
 
SCURT ISTORIC ASUPRA CERCETARILOR DE EMBRIOLOGIE LA PLANTE (I)
ANGELA TONIUC
      [PDF]
 
CERCETARI MORFOLOGICE SI HISTO-ANATOMICE ALE ORGANELOR VEGETATIVE LA SPECIA VIOLA HYMETTIA BOISS. ET HELDR
C. BURDUJA, TAMARA MOTIU
      [PDF]
 
CERCETARI MORFO- ANATOMICE COMPARATIVE LA SPECII DE SYRINGA L., CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA IASI
C. TOMA, RODICA RUGINA, LIDIA NICHITA
      [PDF]
 
ASPECTE MORFOLOGICE COMPARATIVE LA INDIVIZI DE XANTHIUM STRUMARIUM L., NORMALI SI MODIFICATI PRIN TRATAMENT CU ERBICIDul 2,4-D
MIHAELA NITA, RODICA RUGINA, C. TOMA
      [PDF]
 
DATE DE ORDIN MORFOLOGIC SI HISTO-ANATOMIC REFERITOARE LA UNENE SOIURI DE FESTUCA PRATENSIS HUDS. SI FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB. CRESCUTE ÎN CONDITII EXPERIMENTALE
C. TOMA, DRAGUTA BARBOSU, LEONTINA TOMA, MIHAELA NITA
      [PDF]
 
PARTICULARITATILE HISTO-ANATOMICE ALE ORGANELOR VEGETATIVE DE LA UNELE SPECII DE SALVIA L.
C. TOMA, GEORGETA TEODORESCU, RODICA CANTEMIR
      [PDF]
 
MODIFICARI HISTO - ANATOMICE PRODUSE DE ERBICIDUL 2,4- D ÎN TULPINA DE BRASSICA NIGRA L.
RODICA RUGINA
      [PDF]
 
DATE HISTO-ANATOMICE DIN RADACINA SI HIPOCOTILUL DE BETA VULGARIS L., INDIVIZI MARTORI SI TRATATI CU INSECTICIDE
RODICA RUGINA, O. ROMASCANU
      [PDF]
 
SPECII LEMNOASE ÎNTREBUINTATE ÎN NORDUL DOBROGEI ÎN SCOPURI UTILITARE SI RITUALE, LA SFÂRSITUL MILENIULUI AL III-LEA î. e.n SI ÎN SECOLUL AL II-LEA e.n.
I. A LUPU, G. SIMION
      [PDF]
 
CONIFÈRES FOSSILES DANS LE MIOCÈNE SUPÉRIEUR (SARMATIEN) DE L’INTERFLEUVE SIRET - MOLDOVA (ROUMANIE)
I. A. LUPU
      [PDF]
 
BEITRAGE ZUR XYLOTOMISCHE ERFORSCHUNG DER GATTUNG POPULOXYLON AUS DEM MIOZÄN MOLDAVISCHEN HOCHLANDE RUMANIEN
GLAFIRA STAROSTIN, NATALIA TRELEA
      [PDF]
 
LA RÉGIME HYDRIQUE CHEZ JUGLANS NIGRA L. LE LONG DE LA PÉRIODE DE VÉGÉTATION DANS DES CONDITIONS DE SILVO--STEPPE (JARDIN BOTANIQUE DE IASI)
ELENA JEANRENAUD, PROFIRA VIDRASCU, C. TABACARU, I. SÂRBU
      [PDF]
 
DINAMICA PRINCIPALELOR SUBSTANTE ORGANICE SI A CONTINUTULUI DE APA ÎN TIMPUL ÎNFLORITULUI LA AGAVE AMERICANA L. ÎN CONDITII DE SERA (GRADINA BOTANICA IASI)
ELENA JEANRENAUD, PROFIRA VIDRASCU
      [PDF]
 
COMPORTAMENTUL HIDRIC AL UNOR SPECII DE PLANTE ÎN STATIONARE MICROCLIMATICE DIFERITE DIN PAJISTI DE SILVO - STEPA (GRADINA BOTANICA IASI)
ELENA JEANRENAUD, PROFIRA VIDRASCU, C. TABACARU, I. SÂRBU
      [PDF]
 
CERCETARI PRIVIND VARIATIA FACTORILOR BIOTICI SI ABIOTICI DIN SOLUL CULTIVAT CU DIFERITE GRUPE DE LALELE
N. RUSAN, PROFIRA VIDRASCU, CRISTINA VITALARIU
      [PDF]
 
DINAMICA GLUCIDELOR SOLUBILE ÎN UNELE FENOFAZE LA NUC (JUGLANS REGIA L.)
V. ARTENE, C. TABACARU, GEORGETA TEODORESCU
      [PDF]
 
EFECTUL FITOTOXIC AL PRINCIPALELOR ERBICIDE ASUPRA BURUIENILOR DIN UNELE CULTURI
V. SLONOVSCHI, D. PÂNZARU
      [PDF]
 
MICROPROPAGAREA LA CRIZANTEME PRIN CULTURI DE TESUTURI
MARIA LAZAR, DORINA CACHITA-COSMA
      [PDF]
 
OBSERVATII ASUPRA UNOR CARACTERE BIOLOGICE LA SOIURI DE CRIZANTEME CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA IASI
PROFIRA VIDRASCU
      [PDF]
 
FORME DE CULTURA LA CRIZANTEME
PROFIRA VIDRASCU
      [PDF]
 
GRUPUL HORTICOL „ROSA RUGOSA”, ÎN LUMEA MINUNATA A FLORILOR
E. TOPA
      [PDF]
 
MUSCHIUL DE TURBA (SPHAGNUM) SI TURBA, UTILIZAREA LOR PENTRU CULTURA UNOR PLANTE ÎN GRADINILE BOTANICE, ÎN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
TR. I. STEFUREAC
      [PDF]
 
POMOCIBERNOZELE SI PREVENIREA LOR
V. CIREASA, ELENA CIREASA
      [PDF]
 
PLANTE SPECIFICE ÎN EVENIMENTELE EXISTENTIALE UMANE
E. TOPA
      [PDF]
 
ROLUL ÎNVELISULUI VEGETAL IERBOS ÎN ECHILIBRUL DIN NATURA SI ÎN DEZVOLTAREA SOCIETATII UMANE
I. RESMERITA
      [PDF]
 
ASPECTE ALE ORNITOFAUNEI DIN GRADINA BOTANICA IASI
I. ION, N. VALENCIUC
      [PDF]
 
DINAMICA LEPIDOPTERELOR NOCTURNE DIN GRADINA BOTANICA IASI (1964 - 1981)
M. PEIU
      [PDF]
 
DATE DE CRONICA PRIVIND ANIVERSAREA A 125 DE ANI DE LA ÎNFIINTAREA LA IASI A PRIMEI GRADINI BOTANICE UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA
TR. I. STEFUREAC
      [PDF]
 
 

| Home | History | Aims | Editorial Board | Publication Ethics | Instructions to Authors | Open Access Policy | Review process | Contents | Online First |

University "Alexandru Ioan Cuza" of Iasi

Suggestions & comments: Webmaster